لوگوی فراورده های گوشتی پاک جم

فرآورده های غذایی پاک جم

فرآورده های گوشتی پاک جم فعالیت خود را با نام تجاری پاک جم از سال ۱۳۷۹ در زمینه تولید فرآورده های گوشتی آغاز نمود. این فرآورده های گوشتی شامل همبرگر، کباب لقمه، ناگت، فلافل و انواع غذای آماده می باشد.

فرآورده های گوشتی پاک جم

ارزش ها در شرکت پاک جم​

فرآورده های غذایی پاک جم از همان ابتدا با اعتماد راسخ بر اصل کیفیت و استفاده از مواد اولیه تازه ، پا به عرصه‌ی تولید گذاشت و در همین راستا موفق به دریافت استانداردهای ملی و گواهینامه های بین المللی گردید و در سال ۱۳۸۸ به عنوان واحد نمونه صنایع غذایی از طرف اداره نظارت بر مواد غذایی انتخاب شد.

محصولات پاک جم

نشانی: خراسـان رضـوی، مشهــد، شهـرک صنعتی مشهـد، خیابـان تـلاش جنوبـــی ۷، قطـعه ۳۷۹ کد پسـتی: ۹۳۵۸۱۸۷۳۷۱
—————————–

تلفکس: ۳۲۴۵۴۴۳۸-۰۵۱ , ۳۲۴۵۴۴۲۸-۰۵۱

—————————–
pakjam.co@gmail.com

Add.: No. 379, 7th St., South Talash St., Mashhad industrial estate

985132454438+985132454428+